inschrijven

Inschrijven

Inschrijven

  • Stap 1 - Jouw gegevens
  • Stap 2 - Controleer
  • Stap 3 - Formulieren
  • Stap 4 - Uploaden
  • Stap 5 - Afronden
Indien u nog niet eerder gewerkt heeft voor Tentoo Payroll Services, dan kunt u zich inschrijven door hieronder uw gegevens in te vullen. Druk op 'Volgende' om de ingevoerde gegevens te controleren en aansluitend uw inschrijving te bevestigen en de intentieverklaring te ontvangen per email.

Naam*
Tussenvoegsels
Initialen
Voornaam*
Land
Postcode*
Huisnr. en toevoeging*
Straatnaam*
Gemeente*
Telefoonnr.*
Gsm nr.*
E-mail adres*
Geslacht*
Geboortedatum*
Geboorteplaats*
Geboorteland
Nationaliteit
Nummer arbeidskaart*
Arbeidskaart geldig tot*
Burgerlijke staat
Rijksregisternr.*
IBAN*
Mindervalide
Weduw(e/naar)/ alleenstaande met kinderen
Valide echtgeno(o)t(e) ten laste
Mindervalide echtgeno(o)t(e) ten laste
Aantal valide kinderen ten laste
Aantal mindervalide kinderen ten laste
Aantal valide anderen ten laste
Aantal mindervalide anderen ten laste
In te houden bedrijfsvoorheffing

*
Student
De werkzaamheden worden verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst voor studenten
Naam onderwijsinstelling*
Gemeente onderwijsinstelling*
Dit jaar reeds gepresteerde dagen in het kader van een arbeidsovereenkomst voor studenten*
Functie uit te oefenen via Tentoo **
Hoe bent u bij Tentoo terecht gekomen?*
Hou me op de hoogte via e-mail*
Actiecode
De Intentieverklaring moet naar:*
*Dit veld is verplicht